Nhà máy TP. Hồ Chí Minh

Lô I3-3, đường N2, Khu Công nghệ cao, Q.9, TP HCM, Việt Nam

Điện thoại: 84-8 3932 0627

Fax: 84-8 3932 1287

Từ khóa được tìm kiếm trên google

Chứng nhận bởi