dịch vụ tài chính sinh trắc học
fujitsu sinh trắc học
nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay
sân bay quốc tế
sinh trắc học tại sân bay brisbane
tĩnh mạch ngón tay
nhận dạng khuôn mặt
sinh trắc học giọng nói
1 2 3
Chứng nhận bởi chứng nhận 2017