dịch vụ tài chính sinh trắc học
fujitsu sinh trắc học
nhận dạng tĩnh mạch lòng bàn tay
sân bay quốc tế
1 2 3 4
Chứng nhận bởi chứng nhận 2017