Giesecke & Devrient tham gia chương trình xác thực thẻ thông minh của Entrust Datacard

Entrust Datacard thông báo Giesecke & Devrient (G&D) sẽ tham gia chương trình xác thực thẻ đã cá thể hóa (CVP), cho phép xác nhận tính tương thích giữa thẻ thông minh EMV với các giải pháp cá thể hóa Datacard trước khi triển khai toàn diện.

 G&D – nhà cung cấp thẻ thông minh hàng đầu thế giới – sẽ tham gia CVP nhằm hạ thấp chi phí đối với các tổ chức phát hành nhờ vào việc cung cấp phần cá thể hóa thẻ, được giảm giá, trên thẻ chip G&D đã được xác nhận từ trước bằng phần cứng và phần mềm của Datacard.

Thông qua chương trình này, G&D sẽ triển khai thế hệ sản phẩm thẻ thông minh mới với giao diện cá nhân hóa theo tiêu chuẩn đầy đủ, được xây dựng trên Tiêu chuẩn Cá thể hóa chung EMV. Với giao diện mới này, các tổ chức phát hành thẻ có thể cá nhân hóa các sản phẩm G&D khác nhau và thậm chí chuyển đổi giữa các hệ thống nền khác nhau (native hay Java) với mức tác động tối thiểu tới môi trường cá thể hóa hiện tại.

(Entrust Datacard)

Tin khác