mk smart trong top 15 công ty in thẻ hàng đầu thế giới
mksmart nhận sao khuê 2017
cuộc chạy vì trẻ em hà nội 2016
ngày an toàn thông tin quốc gia
hội thảo thẻ thông minh
1 2 3 5
Chứng nhận bởi chứng nhận 2017