Sản phẩm thẻ thông minh EMV và sản phẩm thẻ xuất Nhật của MK Smart được chứng nhận là sản phẩm công nghệ chủ lực của Tp. Hà Nội năm 2019

Ngày 14/12/2019 tại khách sạn La Thành MK Smart vinh dự được nhận danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực của Tp. Hà Nội 2019 cho sản phẩm thẻ thông minh EMV và thẻ xuất Nhật trong đó thẻ xuất nhật đứng trong TOP 10 Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực của Tp. Hà Nội 2019 của Sở Công Thương.

Đây là hai sản phẩm mũi nhọn của MK Smart, mang hàm lượng chất xám cao.

Sản phẩm công nghiệp chủ lực (SPCNCL) của thành phố Hà Nội là sản phẩm công ngheeoj thuộc các nghành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, nên tảng, có tính lan tỏa mạnh đến kinh tế Thành phố, có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; được tạo ra trên các dây chuyền thiết bị có trình độ công nghệ mang tầm khu vực, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hộ của thành phố, đảm bảo năng lực sản xuất và môi trường bền vững, tạo ra mức tăng trưởng cao, ổn định. Là sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực, đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Là sản phẩm đón đầu xu hướng thị trường, có sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững.

Tin khác