Ấn Độ phát hành thẻ căn cước sinh trắc học dựa trên mã QR cho ngư dân ven biển

Bộ trưởng Bộ Cảng và Ngư nghiệp Kota Srinivas Poojari hôm thứ ba nói rằng Bộ đã quyết định phát hành thẻ nhận dạng sinh trắc học dựa trên mã QR cho ngư dân, và một thông tư sẽ sớm được ban hành công bố về điều này.

Cục Thủy sản tổ chức hội thảo cho các bên liên quan trong đánh bắt cá ven biển

Phát biểu sau khi khánh thành hội thảo về đánh bắt cá ven biển tại đây, ông Poojari nói rằng thẻ nhận dạng mới sẽ có các tính năng bảo mật nâng cao và có lợi cho ngư dân.

Thẻ sẽ cho phép các cơ quan hữu quan bảo đảm an toàn cho ngư dân vì tất cả thông tin của họ sẽ có trong đó. Thẻ sẽ được cung cấp thông qua cổng Seva Sindhu thông qua chính quyền quận hoặc thông qua Bộ Thủy sản, ông cho biết.

Những người tham gia hội thảo đang kêu gọi chính phủ mở rộng tất cả các lợi ích có sẵn cho nông dân có thẻ Kisan cho ngư dân vì đánh bắt cá cũng là một phần của hoạt động nông nghiệp. Ông Poojari nói rằng vấn đề này sẽ được thaori luận tại một cuộc họp cao cấp của chính phủ.

Bộ rất muốn đề xuất với chỉnh phủ để dành 20% việc làm trong Cục Cảnh sát ven biển cho ngư dân, điều này sẽ có lợi cho Bộ cũng như ngư dân.

Thành viên của Nghị viện Nalin Kumar Kateel nói rằng chương trình nyà cần đưa ra các kế hoạch đầu đủ vì lợi ích của ngành đánh bắt cá, đóng vai trò quan trong trong việc cải thiện nền kinh tế quốc gia. Ông hối tiếc về thương mại hóa đánh bắt cá ven biển.

Giám đốc chung của bộ phận Brahmachari phát biểu trong hội thảo rằng biển của Nhà nước có 4.585 tàu đánh cá cơ giới, 9.362 thuyền truyền thống, tám cảng cá, 26 điểm cập cá, 128 hợp tác xã đánh cá, hai hội đồng bán các và một tập đoàn phát triển đánh bắt cá.

Chủ tịch Zilla Panchayat – Meenakshi Shantigod, Karwar MLA Rupali Naik, Kaup MLA Lalaji Mondon, Magaluru South MLA A. Vedavyas Kamath, Giám đốc Thủy sản Ramakrishna, Giám đốc Cảnh sát an ninh bờ biển Chethan và những người khác đã có mặt

Nguồn The Hindu.

Tin khác