Anh: Thanh toán không tiếp xúc tiếp tục tăng – 6 tỷ bảng mỗi tháng

Thanh toán không tiếp xúc đang gia tăng. Trên tất cả các thị trường đã chạm ngưỡi người tiêu dùng đại chúng đã bắt đầu hiểu về giá trị của phương thức chạm để thanh toán “Tap and Go”. Tại Anh mặc dù thị trường thanh toán không tiếp xúc thông qua thẻ truyền thống và thông qua các thiết bị di động phong phú hơn hầu hết các thị trường khác.

Biểu đồ cho thấy thị trường tiếp theo của các giao dịch thẻ không tiếp xúc được thực hiện bằng thẻ ghi nợ nội địa và tín dụng. Trong năm năm qua, số lượng giao dịch không tiếp xúc hàng tháng ở Anh đã tăng vọt từ 14 triệu vào tháng 2/2014 lên 644 triệu vào tháng 2/2019.

Số liệu mới nhất hàng tháng cho các giao dịch không tiếp xúc, được công bố bởi UK Finance, tăng 20.6% vào tháng 2 năm ngoái. Một sự gia tăng tương tự đã được đăng ký cho giá trị của các giao dịch, tăng 19.8% tương đương với 5.9 tỷ bảng so với tháng 2/2018.

Xu hướng gia tăng trong trong trung hạn, nhưng số liệu tháng hai thấp hơn một chút so với tháng 12. Một số người tin rằng sự tăng trưởng không tiếp xúc sẽ giảm khi họ quen với việc thanh toán cũng như thao tác các nhiệm vụ tài chính khác trên chính chiếc điện thoại thông minh của mình.

UK Finance đại diện cho các ngân hàng và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác, nghĩ rằng sự gia tăng sẽ tiếp tục trong thời gian tới với dự đoán 37% giao dịch sẽ thực hiện bằng thẻ không tiếp xúc vào năm 2027, tăng từ 15% trong năm 2017.

Phần lớn các khoản thanh toán không tiếp xúc – 85% được chi tiêu qua thẻ ghi nợ. Sự gia tăng sử dụng thẻ ghi nợ cũng đã tăng lên trong việc sử dụng tiền mặt với thanh toán, với thẻ ghi nợ lần đầu tiên vượt qua tiền mặt trong năm 2017 là phương tiện thanh toán được sử dụng thường xuyên nhất.

Việc sử dụng thẻ ghi nợ dự kiến sẽ tăng nhanh hơn bất kỳ phương thức thanh toán nào khác trong thập kỷ tới. UK Finance đã lưu ý rằng trong năm nay đã có sự gia tăng sử dụng thẻ tín dụng. nhưng với quy mô nhỏ cho thấy người tiêu dùng sử dụng thẻ để chi tiêu hàng ngày chứ không phải cho các khoản vay.

Tin khác