BioID nâng cấp công nghệ phát hiện sự sống của mình

Nhà phát triển công nghệ sinh học đám mây BioID đã công bố một tính năng phát hiện sự sống  mới để tích hợp vào BioID Web Service (BWS).

Bản phát hành mới nhất này bao gồm bằng sáng chế mới của BioID về phát hiện sự sống dựa trên chuyển động. Các chức năng mới đảm bảo nhận dạng khuôn mặt và mắt chống lại gian lận nhận dạng và truy cập trái phép. Công nghệ này có thể phát hiện người đứng trước máy ảnh là người sống hay được phát lại từ phương tiện hoặc thiết bị khác. Phát hiện gương mặt sống BioID có thể được sử dụng trên bất kỳ thiết bị và nền tảng nào mà không cần thiết bị đặc biệt.

Các thuật toán của hệ thống sử dụng cùng một hình ảnh cần thiết để nhận diện khuôn mặt và mắt, do đó không cần thêm bất cứ một quy trình nào khác. Hơn nữa, phát hiện sự sống có thể được sử dụng độc lập để bổ sung các thủ tục xác thực hiện có. Do đó, xác thực sinh trắc học được bảo đảm thông qua phát hiện sự sống đảm bảo rằng các giao dịch không thể được ủy quyền nếu không có sự đồng ý của người dùng, theo cách đó hỗ trợ bất kỳ công ty nào  trong việc thực hiện quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính, phát hiện sự sống cho phép thực hiện kiểm tra nhận dạng hiện tại của họ để đáp ứng việc tuân thủ  định danh khách hàng (KYC).

Theo Thepayers

 

Tin khác