Các thị trường ATM mới nổi tiếp tục cho thấy tiềm năng tăng trưởng

Trong khi nhiều thị trường ATM trưởng thành đang chứng kiến sự chậm lại thì ở những thị trường đang phát triển lại chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng trong vòng 5 năm tới, với các máy ATM hỗ trợ người dân mới sử dụng ngân hàng dựa vào tiền mặt.

Như đã báo cáo trước đây, số lượng máy ATM trên toàn cầu đã giảm 2 năm liên tiếp từ năm 2019. Tuy nhiên, sự sụt giảm nhỏ cho thấy một loạt các xu hướng phức tạp hơn; trong khi Trung Quốc đang thúc đẩy sự sụp đổ, nhiểu thị trường khác đang mở rộng vì nền kinh tế cải thiện, các khoản chi trả lương được số hóa và các nỗ lực bao gồm tài chính đạt được sức hút.

Gần 2/3 số lượng thị trường được đề cập trong nghiên cứu mới nhất này được dự đoán sẽ lớn hơn vào năm 2025 so với hiện tại, mặc dù dự kiến số lượng máy ATM trên toàn cầu sẽ giảm 1%. Với áp lực về số lượng chi nhánh, đối với nhiểu quốc gia, máy ATM trên toàn cầu sẽ giảm 1%. Với áp lực về số lượng chi nhánh, đối với nhiều quốc gia, máy ATM ngày càng đa chức năng vẫn là một công cụ có giá trị để cung cấp các dịch vụ tài chính, cho phép các ngân hàng mở rộng sự hiện diện của mình ở những vùng sâu, vùng xa hơn một cách có hiệu quả.

Nhiều quốc gia vẫn có mật độ ATM thấp

Các thị trường với số lượng máy ATM thấp so với số lượng dân số được dự báo sẽ tăng trưởng cao trong vòng 5 năm tới. Nhiều thị trường trong số các thị trường này ở châu Á và châu Phi: tốc độ tăng trưởng nhanh nhất được dự đoán là ở Myanmar, nơi mà số lượng hệ thống lắp đặp dự kiến tăng gần gấp đôi vào năm 2025. Sau gần một thập kỷ cai trị của quân đội, ATM đã được phép lắp đặt ở quốc gia này từ năm 2011, và việc triển khai đã diễn ra mạnh mẽ hàng năm kể từ đó. Tuy nhiên, một số lượng lớn dân số vẫn không có tài khoản ngân hàng, cho thấy tiềm năng rất lớn để tăng trưởng hơn nữa, ở một quốc gia nơi tiền mặt vẫn phổ biến.

Báo cáo thị trường ATM toàn cầu và Dự báo đến năm 2025 cho thấy các nỗ lực tài chính đóng một vai trò quan trọng tại phần lớn các thị trường phát triển nhanh nhất. Ngân hàng Trung ương Pakistan yêu cầu ít nhất một máy ATM cho mỗi chi nhánh vào năn 2020 trong khi chính phủ Bangladesh đang khuyến khích triển khai ở nhiều vùng nông thôn hơn, những nơi chưa được phục vụ. Như đối với Myanmar, cả hai thị trường đều có ít hơn 100 máy ATM trên một triệu dân vào năm 2019; so với mức trung bình trên thế giới là 421, rõ ràng có rất nhiều tiềm năng để mở rộng.

Nhu cầu tiền mặt vẫn cao trên nhiều thị trường

Ngay cả khi số lượng người dân có tài khoản ngân hàng tăng lên, nhiều xã hội vẫn nặng nề về tiền mặt: ở Ai Cập, nơi lương hưu và lương chính phủ đã bắt đầu được chuyển vào thẻ thanh toán, nhu cầu về máy ATM vẫn ở mức cao, trong đó tiền mặt dự kiến sẽ là phương thức thanh toán của người tiêu dùng trong vòng 5 năm tới. Trong đó việc phát hành thẻ ghi nợ ngày càng gia tăng sẽ thúc đẩy việc sử dụng ATM ở Nepal, nơi mà các máy ATM được đánh giá là có mức tăng trưởng cao thứ hai vào năm 2025. Các ngân hàng Nepal đã khuyến khích khách hàng tận dụng các dịch vụ tự động và kỹ thuật số, chuyển đổi những yêu cầu đó khỏi các giao dịch viên.

Rowan Berridge, người đứng đầu RBR nhận xét: Trong khi một số thị trường lớn đang gây ra sự sụt giảm toàn cầu về việc lắp đặt máy ATM, thực tế là tiềm năng vẫn còn ở phần lớn các quốc gia. Tiền mặt không bao giờ chết, và tại một số quốc gia có nền kinh tế đang phát triển với mức độ dân số có tài khoản ngân hàng ngày càng cao, máy ATM sẽ vẫn là thiết yếu trong tương lai gần”.

Nguồn Paymentscardsandmobile.

Tin khác