Chính phủ Đài Loan đầu tư vào các khoản thanh toán di động trong nước

Chính phủ Đài Loan đã có kế hoạch thúc đẩy việc áp dụng thanht toán di động bằng cách trợ cấp phí giao dịch để làm cho thanh toán di động tại các cửa hàng hấp dẫn hơn với người tiêu dùng.

Các ban ngành của chính phủ có thể giúp thúc đẩy thanh toán di động bằng cách trợ cấp phí giao dịch hoặc lựa chọn các cửa hàng dựa có cung cấp các phương thức thanh toán di động cũng như bằng cách giảm giá cho các giao dịch bằng thanh toán di động. Bộ Tài chính sẽ ưu đãi thuế cho các doanh nghiệp nhỏ bằng cách cho phép họ tiếp tục thanh toán 1% thuế kinh doanh, thậm chí ngay cả khi doanh nghiệp mở rộng miễn là họ cung cấp các phương thức thanh toán di động cho khách hàng.

Đài Loan sẵn sàng chấp nhận thanh toán di động và các khoản ưu đãi của chính phủ có thể tạo ra một cách hiệu quả để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng loại hình thanh toán này.

Theo Paymentscardsandmobile

Tin khác