Chống lại kẻ tình nghi bằng camera nhận dạng gương mặt tại hệ thống cửa hàng Missouri

nhận dạng khuôn mặt

Một mạng lưới các cửa hàng ở bang Missouri đã cài đặt camera nhận dạng khuôn mặt có thể phát hiện ra người mua sắm nếu họ mang khẩu trang hoặc là kẻ trộm trước đây. Được phát triển bởi một công ty công nghệ địa phương có tên là Blue Line, các camera được kết nối với các cánh cửa và sẽ không mở nếu khách hàng không bỏ khẩu trang hoặc là tội phạm. Vào ban đêm, nhân viên đưa ra những tín hiệu cảnh báo khách hàng rằng phần mềm nhận dạng khuôn mặt được sử dụng và vui lòng nhìn vào camera phía trên cửa để có thể đi vào cửa hàng. Chỉ bằng cách hiển thị khuôn mặt của bạn cửa sẽ mở để đón chào bạn đi vào cửa hàng.

Nguồn: planetbiometrics

Tin khác