Thẻ đa năng tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

thẻ đa năng khu vực châu áThẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, thẻ trả trước đa năng mang thương hiệu Union Pay, MasterCard, JCB, American Express và Dinner Club được phát hành tại khu vực Châu Á – TBD đã tạo ra doanh thu $11,398 nghìn tỉ trong việc mua sắm hàng hóa và dịch vụ trong năm 2016, tăng 4.4%. Tổng khối lượng mua sắm bao gồm cả việc ứng tiền mặt và rút tiền mặt có giá trị $13.383 nghìn tỉ, tăng 5.2%. Khối lượng mua sắm chiếm 85.17%, tiền mặt và sử dụng khác chiếm 14.83%. Trong năm 2015, khối lượng mua sắm chiếm 85.87% trên tổng khối lượng và tiền mặt chiếm 14.13%.

Khối lượng sử dụng thẻ UnionPay để mua sắm đạt $8.593 nghìn tỉ, tăng 2.7%. Khối lượng sử dụng thẻ Visa để mua sắm là $1.594 nghìn tỉ, tăng 10.3%, MasterCard đạt $866.96 tỉ, tăng 8.7%, JCB tăng trưởng 4.8% đạt $231.67 tỉ, American Express tăng 13.8% đạt $164.19 tỉ và Diners Club tăng 10.1% đạt $9.50 tỉ. Khối lượng mua sắm bằng thẻ UnionPay tương đương 74.60% trên tổng khối lượng mua sắm trong khu vực (năm 2015: 76.71%). Thị phần mua sắm bằng thẻ Visa là 13.98% tăng từ 12.86%. Thị phần của MasterCard là 7.87% tăng từ 7.38%, thị phần của JCB là 2.03% tăng từ 1.74%, thị phần của American Express là 1.44% tăng từ 1.25% và thị phần của Dinner Club không thay đổi chiếm 0.08%.

Khối lượng mua sắm bằng thẻ UnionPay khác biệt so với mạng lưới thẻ khác. Chủ thẻ sử dụng tại Trung Quốc bao gồm việc mua sắm bất động sản và những món hàng lớn. Năm 2016, giá trị bình quân của một giao dịch sử dụng thẻ Union Pay là $222, giảm 22.2% so với giá trị giao dịch bình quân trong năm 2015 là $285. Giá trị bình quân của một giao dịch sử dụng thẻ American Express  là $198 (giảm 6.3%), $140 cho Dinner Club (giảm 0.8%), $79 cho JCB (giảm 1.2%), $77 cho Visa (giảm 3.8%) và $69 cho MasterCard (giảm 10.2%).

thị phần giao dịch

Tiền mặt chiếm tỉ lệ 11.90% trong tổng khối lượng sử dụng thẻ UnionPay (tăng 10.29%), 24.68% cho Visa (giảm từ 27.72%), 25.31% cho MasterCard (giảm từ 25.56%), 2.99% cho JCB (giảm từ 3.20%), 1.50% cho Amex (giảm từ 1.67%) và 3.77% cho Diners Club (giảm từ 4.10%).

Số lượng giao dịch mua sắm hàng hóa và dịch vụ sử dụng thẻ được phát hành tại khu vực Châu Á – TBD đạt 75.84 tỉ giao dịch trong năm 2016, tăng 23.7%. Union Pay chiếm nhiều hơn một nửa số giao dịch bằng thẻ đa chức năng trên toàn cầu với 50.54 thị phần. Visa chiếm 27.31%, MasterCard chiếm 17.09%, JCB chiếm 3.87%. American Express chiếm 1.10% và Diners Club chiếm 0.09%.

Thẻ UnionPay nắm giữ 79.96% thị phần của tất cả các thương hiệu thẻ toàn cầu trong khu vực. Thẻ UnionPay bao gồm cả những thẻ đồng thương hiệu vớ Visa, MasterCard, JCB và American Express.

asia pacific

Thẻ Visa chiếm vị trí số 2 với 11.86% thị phần thẻ. MasterCard chiếm 6.51% . JCB, American Express và Dinner Club chia sẻ 1.67% thị phần.

Khối lượng mua sắm trên mỗi thẻ trong khu vực là $1.488 (giảm 6.8%). American Express có khối lượng mua sắm lớn nhất trên mỗi thẻ đạt $6.870 (tăng 7.7%), tiếp đến là Diners Club với $5.461 (tăng 0.6%), JCB đạt $2.268 (giảm 4.8%), MasterCard đạt $1.797 (giảm 3.4%), Visa đạt $1.754 (tăng 2.0%), và UnionPay đạt $1.388 (giảm 8.7%).

khối lượng mua sắm thẻ

Khối lượng mua săm bằng thẻ Visa được phát hành trong khu vực chiếm 22.19% tổng khối lượng mua sắm toàn cầu, tăng  từ 22.09% trong năm 2015. Số lượng giao dịch bằng thẻ Visa trong khu vực chiếm 14.90% khối lượng giao dịch bằng thẻ Visa trên toàn cầu, tăng từ 14.33%.

Thẻ MasterCard được phát hành trong khu vực Châu Á – TBD chiếm 25.51% khối lượng mua sắm toàn cầu tăng từ 25.19% trong năm 2015. Số lượng giao dịch bằng thẻ MasterCard được phát hành tại khu vực Châu A-TBD chiếm 19.26% tổng số giao dịch toàn cầu, tăng từ 17.93%.

Từ khóa được tìm kiếm trên google

  • mua the jcb

Tin khác