Finnair và Finavia thử nghiệm xác thực sinh trắc học trong du lịch hàng không

Finnair và Finava là một trong những công ty đầu tiên thử nghiệm việc sử dụng sinh trắc học trong du lich hàng không. Họ đang cùng nhau khám phá những cách thức để loại bỏ những trở ngại từ luồng dịch vụ vận chuyển khách bằng đường hàng không.

Đó là lý do tại sao họ quyết định hợp tác với Sandbox of Trust, một sáng kiến nhận dạng kỹ thuật số thí điểm, nhằm tạo ra một giải pháp xác thực và liên kết nhận dạng số mới có tên gọi là SisuID. Nó cung cấp một ứng dụng cho phép tất cả những công dân mang tài liệu xác thực nhận dạng để nhận dạng chính mình trong các dịch vụ số. Ứng dụng này sử dụng nhận dạng gương mặt và khớp với thông tin trong tài liệu. Nếu người dùng mong muốn, dữ liệu sinh trắc học được thu thập có thể sử dụng để xác thực.Việc sử dụng dựa trên sự đồng ý của người dùng – người dùng kiểm soát thông tin được chia sẻ.

Mùa xuân năm 2019, Finnair và Finavia đã nghiên cứu các khả năng sử dụng SisuID với tư cách là người tạo ra xác thực hành khách thế hệ tiếp theo. Nhóm này bao gồm đại diện của Sanbox of Trust, Finavia và Finnair, đã xem xét khái niệm và thiết kế dịch vụ, công nghệ và kiến trúc, các yêu cầu chính thức, quy định về quyền riêng tư và các rào cản pháp lý khác.

Dự án thí điểm đã cung cấp kiến thứ tuyệt vời và hiểu biết sâu sắc các khía cạnh kỹ thuật và quyền riêng tư trong việc triển khai sinh trắc học và nhận dạng số trong du lịch. Vẫn còn một số rào cản phải vượt qua trước khi các công nghệ mới có thể được thực hiện.

Đầu tiên là những câu hỏi mở liên quan đến quyền riêng tư. Vai trò trong việc xử lý dữ liệu sinh trắc học phải được thỏa thuận giữa hãng hàng không, sân bay và kiểm soát biên giới và các bên liên quan khác trong hệ sinh thái du lịch như thế nào? Những câu hỏi này có thể được giải quyết và thử nghiệm trong thực tế với hệ sinh thái khu vực Schengen.

Ngoài ra, pháp luật liên quan đến nhận dạng gương mặt sẽ cần phải được nghiên cứu thêm. Finavia và Finnair sẽ tiếp tục điều tra các cơ hội của xác thực nhận dạng số.

Theo Planetbiometrics.

 

Tin khác