Gelmato tuyên bố giải pháp bảo mật mới cho thẻ tín dụng

thanh toán bằng thẻ tín dụngGelmato Pháp tuyên bố giải pháp bảo mật mới trong đó 3 chữ số ở mặt sau của thẻ tín dụng có thể được thay thế bằng một mã số trên thẻ hoặc trên màn hình điện thoại di động và thay đổi trong mỗi 20 phút.

Hãng cho biết giải pháp mới được gọi là xác minh mã số động (Dynamic Code Verification) được thiết kế để chống lại việc gian lận thẻ không hiện diện trong các giao dịch trực tuyến.

Giải pháp bao gồm một màn hình hiển thị thanh toán EMV được sử dụng trong các giao dịch thanh toán truyền thống tại các cửa hàng và thương mại điện tử cũng như rút tiền tại các máy ATM. Giải pháp mới này cũng sẽ có phiên bản trên điện thoại di động và một máy chủ xác nhận cũng như các dịch vụ có liên quan.

Hãng tuyên bố phiên bản dành cho điện thoại di động là “hàng độc” của Gelmato, do đó tạo điều kiện cho các ngân hàng cách tiếp cận dựa trên điện thoại di động và là xu hướng đi đầu trong các chiến lược của họ.

Giải pháp cho phép các ngân hàng và các tổ chức phát hành thẻ thay thế 3 chữ số mật mã sử dụng trong các giao dịch thanh toán trực tuyến với một mã động CW/CVC được hiển thị trên thẻ thanh toán của khách hàng hoặc trên màn hình điện thoại di động. Bằng cách thay đổi thường xuyên, giải pháp này sẽ cải thiện mức độ an ninh bảo mật trong các giao dịch trực tuyến.

Tin khác