Giao dịch thanh toán không tiếp xúc đạt 6 nghìn tỉ vào năm 2024 nhanh chóng bằng việc sử dụng thẻ.

Tăng trưởng 300% trong năm năm tới

Theo dữ liệu mới tử Juniper Research dự báo giá trị giao dịch không tiếp xúc toàn cầu sẽ đạt gần 6 nghìn tỷ đô la vào năm 2024, tăng từ 2 nghìn tỷ đô vào năm 2020. Nhận thấy sự gia tăng này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng  đáng kể của OEM Pay và giá trị của các giao dịch thẻ không tiếp xúc, đặc biệt là ở Mỹ.

Nghiên cứu mới – Thanh toán không tiếp xúc: Tình trạng thị trường, Phân tích nhà cung cấp & Dự báo thị trường giai đoạn 2020-2024, đã xác định việc triển khai thẻ không tiếp xúc ở Mỹ và cải thiện cơ sở hạn tầng POS không tiếp xúc ở Trung Quốc như là động lực chính của sự tăng trưởng này cũng như sự tăng trưởng mạnh mẽ của Apple Pay. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy OEM Pay, tùy chọn thanh toán từ các nhà sản xuất điện thoại thông minh, sẽ dành cho các khoản thanh toán có giá trị cao hơn trong giai đoạn dự báo, do giới hạn thanh toán hạn chế đối với thẻ không tiếp xúc.

Sử dụng thẻ không tiếp xúc ở Mỹ để tăng tốc

Jupiter Research dự đoán rằng thẻ không tiếp xúc sẽ có sự tăng trưởng đáng kể ở Mỹ, với giá trị giao dịch vượt quá 1.5 nghìn tỷ đô vào năm 2024, tăng từ 178 tỷ vào năm 2020. Nghiên cứu cho thấy sự tăng trưởng sẽ được thúc đẩy bởi việc quảng bá thẻ không tiếp xúc của các ngân hàng lớn của Mỹ, giảm chi phí liên quan đến việc phát hành thẻ không tiếp xúc ở Mỹ và việc sử dụng chúng này càng tăng trong không gian bán vé. Nghiên cứu khuyến cáo rằng các nhà bán lẻ Mỹ và các nhà cung cấp công nghệ Mỹ khẩn trương ưu tiên cải thiện cơ sở hạn tầng không tiếp xúc để tận dụng xu hướng phát triển này.

Apple Pay vẫn dẫn đầu cuộc chiến OEM Pay

Nghiên cứu cho thấy Apple Pay sẽ chiếm 52% giá trị giao dịch OEM Pay, tăng từ 43% vào năm 2020. Việc mở rộng cơ sở người dùng của Apple Pay tại các khu vực chính bao gồm Viễn Đông & Trung Quốc và Châu Âu, sẽ thúc đẩy tăng trưởng, vì cũng như việc mở rộng phạm vi tiếp cận của Apple beeb ngoài OEM Pay thông qua sáng kiến Thẻ Apple của mình.

Tác giả nghiên cứu Susannah Hampton giải thích: Hiện Apple đang dẫn đầu không gian, nhờ vào hệ sinh thái thống nhất của họ. Các đối thủ cạnh tranh bao gồm Google và Samsung, phải tiếp tục mở rộng phạm vi dịch vụ của họ để đạt được những bước tiến trên thị trường.

Theo Jupiter Research.

Tin khác