Hàn Quốc: Tám trên 10 người tiêu dùng hiện đang sử dụng thanh toán di động

Thuận tiện và không phải mang theo tiền mặt hoặc thẻ vật lý là hai lý do chính đằng sau việc áp dụng thanh toán di động hàng loạt tại Hàn Quốc, nơi mà một cuộc thăm dò mới đã cho thấy 79.1% người tiêu dùng đã sử dụng dịch vụ thanh toán di động ít nhất một lần trong sáu tháng qua.

Theo báo cáo của Pulse News: Khoảng tám trong 10 người được hỏi cho biết họ đã chọn hệ thống thanh toán dễ dàng thông qua các thiết bị di động do sự tiện lợi của hệ thống.

Lý do phổ biến thứ hai là với [a] 42.2% tỷ lệ phản hồi là không cần mang tiền mặt hoặc thẻ nhựa, tiếp theo là lợi ích khuyến mại (35%) và đăng ký đơn giản (34.1%).

Tỷ lệ áp dụng cao nhất ở người tiêu dùng nữ (87.3%) và ở độ tuổi 30 (85.7%). Sáu trong 10 người dùng (60.5%) cho biết họ sẽ sẵn sàng sử dụng thanh toán di động nhiều hơn nữa trong khi chỉ có 0.9% nói rằng họ sẽ không sử dụng nữa.

Theo nfcworld.

Tin khác