Hongkong đưa ra hướng dẫn cho các ngân hàng ảo mới

Các nỗ lực của Hongkong nhằm khuyến khích làn sóng  của các nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng số  cao cấp ngày hôm nay khi ngân hàng Trung ương của quốc đảo này xuất bản bộ hướng dẫn sửa đổi cho các ngân hàng mới tham gia.

Vào tháng 9, cơ quan tiền tệ Hongkong (HKMA) cho biết sẽ đạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các ngân hàng ảo như một phần của loạt cải cách trên diện rộng từ việc giới thiệu thanh toán nhanh để mở các tiêu chuẩn API – nhằm chuẩn bị lãnh thổ cho cuộc cách mạng trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ.

Để mở đường cho các ngân hàng ảo mới, các tổ chức tài chính và công ty công nghệ sẽ có thể áp dụng để sở hữu và vận hành, HKMA vừa mới công bố các hướng dẫn sửa đổi cho tham vấn cộng đồng.

Các ngân hàng ảo nên “đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy thu hút tài chính” và chăm sóc các nhu cầu của khách hàng mục tiêu của họ,không yêu cầu số tiền tối tiểu trong tài khoản hoặc phải chịu phí khi số tiền trong tài khoản thấp hơn mức quy định.

Các ngân hàng sẽ phải tuân theo cùng một nguyên tắc giám sát và các yêu cầu chính áp dụng cho các nhà cho vay thông thường, cần ít nhất 300 triệu đô la Hongkong (tương đương 38 triệu đô la Mỹ). Đồng thời họ cũng phải nộp một kế hoạch sáp nhập.

Theo thời báo South China Morning, 10 công ty trong nước và nước ngoài đã bày tỏ sự quan tâm trong việc áp dụng với những giấy phép đầu tiên dự kiến được ban hành vào cuối năm nay.

Theo Finextra

Tin khác