ID xác thực sinh trắc học – xác thực giao dịch trị thanh toán trị giá 3 nghìn tỷ đô vào năm 2025

Việc sử dụng ID sinh trắc học dự kiến sẽ tăng hơn 650% trong 5 năm tới.

Nhận dạng sinh trắc học sẽ được sử dụng để xác thực giao dịch thanh toán giá trị 3 nghìn tỷ đô vào năm 2025, theo một báo cáo mới của ngành.

Khi ngành tài chính toàn cầu tiếp tục theo đuổi các giải pháp kỹ thuật số thay thế cho các giải pháp tương tự, một nghiên cứu mới từ Juiper Research tuyên bố rằng việc sử dụng ID sinh trắc học sẽ tăng theo cấp số nhân từ mức 404 tỷ đô vào nao 2020.

Theo tác giả nghiên cứu, các công nghệ nhận dạng vân tay, mống mắt và giọng nói và khuôn mặt đều sẽ được sử dụng làm công cụ xác minh số và sẽ trở nên quan trọng để cung cấp các trải nghiệm hấp dẫn dựa trên ứng dụng, theo tác giả nghiên cứu. “Mặc dù sinh trắc họ hiện là một phần được thiết lập của hệ sinh thái các ứng dụng thanh toán và thương mại điện tử vẫn chưa bắt kịp với tốc độ đổi mới. Các thương gia phải nhanh chóng áp dụng khả năng sinh trắc học và giáo dục người dùng để đảm bảo tốt nhất cho thị trường thương mại điện tử ngày càng rộng lớn,” đồng tác giả nghiên cứu Susan Morrow giải thích.

Hơn 650% sẽ được thúc đẩy bởi việc tăng cường sử dụng Thanh toán OEM (chẳng hạn như Apple Pay và Samsung Pay), cho cả thanh toán từ xa và tại các cửa hàng, vì các ứng dụng này đã áp dụng các phương pháp xác thực sinh trắc học, báo cáo nêu rõ.

Nghiên cứu cũng cho thấy thanh toán di động là động lực chính thúc đẩy việc sử dụng sinh trắc học tăng lên, với số lượng giao dịch di động không tiếp xúc được bảo đảm bằng sinh trắc học tăng hơn 520% giữa năm 2020 và 2025. Nghiên cứu xác định thẻ không tiếp xúc là mối đe dọa chính đối với điều này, như họ không yêu cầu thêm bước xác minh, có nghĩa là các nhà cung cấp thanh toán cần khuyến khích việc sử dụng ví để thúc đẩy việc áp dụng sinh trắc học nhiều hơn.

Nguồn ITP.net

Tin khác