Ireland: Đột biến trong việc sử dụng thanh toán không tiếp xúc ở nhóm người có độ tuổi lớn hơn 65

Theo thống kê mới của AIB, những người trên 65 tuổi hiện đang sử dụng thanh toán không tiếp xúc có độ tuổi trong khoảng 25 – 34 tuổi.

Ngân hàng cho biết COVID-19 đang thay đổi nhanh chóng cách mọi người tiêu tiền của họ, trong khi KBC ghi nhận sự gia tăng nhu cầu đối với dịch vụ ngân hàng số của mình.

AIB đã nói rằng coronavirus đang tác động đến hành vi của người tiêu dùng Ireland khi họ chuyển sang sử dụng công nghệ không tiếp xúc để thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.

Lượng giao dịch sử dụng thanh toán không tiếp xúc tăng hơn 30% kể từ khi giới hạn thanh toán được nâng lên 50Euro vào đầu tháng Tư.

Thanh toán không tiếp xúc hiện nay chiếm 56% trong nhóm người có độ tuổi từ 25 – 34 tuổi và cả những người trên 65 tuổi.

Những người sử dụng Apple Pay và Google Pay cũng chi tiêu tương ứng 41% và 45%.

Trong khi đó ngân hàng số KBC cho biết, các hạn chế về di chuyển đã dẫn đến sự gia tăng 30% số lượng tài khoản mới mở trong nửa cuối tháng Ba.

¾ tất cả các tài khoản mới mở vào tháng trước đã được mở trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Theo Highlandradio.

Tin khác