Malaysia bổ sung dữ liệu sinh trắc học vào các tài liệu nhận dạng

Cục đăng ký quốc gia Malaysia (JPN) sẽ bổ sung thông tin sinh trắc học vào các tài liệu nhận dạng bao gồm giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn chứng nhận nhận con nuôi và chứng nhận quốc tịch để ngăn chặn gian lận danh tính và  tăng cường bảo mật cho hồ sơ đăng ký, tở Thời Báo Ngày Nay của Malaysia viết.

Ruslin Jusoh – TGĐ Cục đăng ký quốc gia giải thích: các tài liệu nhận dạng kế thừa của quốc gia không chứa thông tin sinh trắc học, điều này khiến việc xác định chủ sở hữu trở nên khó khăn hơn. Bằng cách bổ sung sinh trắc học, bao gồm dữ liệu DNA, các nhân viên của JPN sẽ làm việc hiệu quả hơn trong các cuộc điều tra nghiên cứu khi xử lý các tài liệu bị lạm dụng.

Ông nói thêm rằng các yếu tố sinh trắc học rất quan trọng. Hiện tại, danh tính của người dân phụ thuộc và dấn vân tay. Chúng tôi sẽ cải thiện các tính năng bảo mật hiện có bao gồm cả nhận dạng khuôn mặt.

Vào cuối năm nay, hệ thống đăng ký dựa trên sinh trắc học sẽ được kiểm tra bởi một số tổ chức bao gồm Bộ Y tế và Cục Hóa Học. Trước khi quyết định liên quan đến triển khai quốc gia được đưa ra, JPN cần đánh giá đầy đủ các khía cạnh pháp lý và xây dựng các chính sách.

Những thay đổi này là một phần của kế hoạch lớn hơn nhằm cải thiện hồ sơ dân sự như là một phần của Chính sách An ninh và An toàn công cộng của Malaysia.

Chúng tôi luôn cam kết đảm bảo hồ sơ nhận dạng của mọi người trên hệ thống đăng ký được chăm sóc một cách có trật tự, toàn diện, có hệ thống, chính xác và cập nhật. Điều này có thể giúp chính phủ xây dựng chính sách, lập hế hoạch và thực hiện các chương trình phát triển có trật tự và hiệu quả hơn, ông cho biết thêm.

Một bản tóm tắc các thông lệ tốt về việc đăng ký dân sự và quản lý danh tính đã được xuất bản vào tháng trước bởi Hiệp hội đối tác toàn cầu về Dữ liệu phát triển bền vững và Trung tâm Xuất sắc để hỗ trợ đạt được Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 16.9

Theo Biometricupdate

Tin khác