MasterCard ra mắt công cụ dự đoán

Mastercard vừa đưa Hệ thống phát hiện sớm (Early Detection System) vào sử dụng, đây là một dịch vụ mới cung cấp cho các công ty phát hành một cảnh báo tiên tiến cho thẻ và các tài khoản được phát hiện là có nguy cơ sử dụng gian lận cao dựa trên các sự cố bảo mật hoặc vi phạm dữ liệu.

Giả sử, không phải tất cả các tài khoản bị xâm nhập sẽ bị sử dụng cho gian lận và thời gian phản hồi nhanh là quan trọng nhất trong các tình huống này, Mastercard đã phát triển Hệ thống phát hiện sớm để giúp các tổ chức tài chính hành động nhanh hơn trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công nghiêm trọng hơn. Tận dụng thông tin chi tiết về mạng lưới của Mastercard, khả năng tiên đoán và sự kết hợp của các nguồn dữ liệu bên trong và bên ngoài, hệ thống phát hiện sớm xác định liệu một thẻ hoặc tài khoản có nguy cơ bị xâm nhập và cảnh báo người phát hành với định lượng mức độ rủi ro.

Người phát hành sau đó có thể sử dụng mức độ rủi ro này để xác định chính xác hơn các hành động thực hiện cần thiết, bao gồm theo dõi các giao dịch chặt chẽ hơn để chủ dộng phát hành thẻ thay thế.

Ajay Bhalla, chủ tịch của công ty bảo mật và rủi ro doanh nghiệp tại Mastercard nói: Kiến thức là sức mạnh và dịch vụ này giúp các nhà phát hành hành động nhanh hơn đáng kể và có độ chính xác cao hơn để ngăn chặn sự lừa đảo tiềm ẩn trước khi nó xảy ra. Các công ty phát hành giờ đây có thể chủ động nhắm mục tiêu các hoạt động gian lận do các dữ liệu bị xâm phạm hoặc bị tấn công trước đó, giúp họ giảm chi phí và duy trì trải nghiệm chủ thẻ tốt nhất có thể.

Hệ thống phát hiện sớm hiện nay đã sẵn sang cho các tổ chức phát hành toàn cầu và thu thập tất cả các loại gian lận trên mọi kênh giao dịch.

Sử dụng hệ thống này, các nhà phát hành có thể xác định mọi thứ từ hoạt dộng buôn bán hình sự các dữ liệu về tài khoản, đến việc xác định các thẻ được kiểm tra trước khi chúng được sử dụng để lừa đảo, kể cả các tài khoản dữ liệu có nguy cơ nhưng không có đủ bằng chứng để tuyên bố là một vụ rò rỉ dữ liệu (Account Data Compromise Event)

Kết quả là, các các công ty phát hành sẽ được cung cấp các cảnh báo về các tài khoản có nguy cơ bị xâm phạm dữ liệu trên diện rộng trước  6 – 18 tháng  so với các cảnh báo truyền thống.

Tin khác