Ngân hàng Seven của Nhật Bản khai thác công nghệ nhận dạng khuôn mặt để mở tài khoản ngay tại cây ATM

Ngân hàng Seven của Nhật Bản đang lên kế hoach bổ sung công nghệ nhận dạng khuôn mặt cho các máy ATM của mình, cho phép người dùng mở tài khoản thông qua máy ATM, theo báo cáo địa phương.

Ngân hàng, là một công ty con của nhà bán lẻ Seven & Holdings, không có mạng lưới chi nhánh nhưng vận hành hơn 24.000 máy ATM được đặt chủ yếu tại các cửa hàng tiện lợi đặc biệt là Seven Elevens.

Theo Thời báo Nhật Bàn, vài nghìn máy này chủ yếu ở tại các thành phố lớn sẽ được nâng cấp trong 18 tháng tới với camera có độ chính xác cao để chụp ảnh người dùng.

Khách hàng sẽ có thể chụp ảnh và quét ảnh ID để mở một tài khoản. Hiện nay, khách hàng mới cần gửi một bản photo thẻ ID của họ tới ngân hàng.

Tính năng mới này đang được giới thiệu nhờ một sự thay đổi gần đây về luật cho phép máy móc thực hiện nhiệm vụ xác minh danh tính.

Theo Planetbiometrics.

Tin khác