Người dùng điện thoại di động để mua/bán vé kỹ thuật số sẽ đạt 1.9 tỷ vào năm 2023, là chất xúc tác cho cuộc cách mạng di động đô thị.

Điện thoại di động chiếm hơn 1 trong 2 người dùng để mua vé kỹ thuật số trong năm 2019.

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Jupiter tại Hampshine , Anh ngày 22/1/2019 cho thấy người dùng điện thoại di động để mua vé kỹ thuật số sẽ đạt 1.9 tỷ người vào năm 2023 tăng từ 1.1 tỷ người trong năm 2019. So với tổng số người dùng vé kỹ thuật số trên di động, kênh trực tuyến và wearable sẽ đạt 2.2 tỷ người vào năm 2023. Theo nghiên cứu mới, Mua vé trực tuyến và thông qua di động: Vé tàu xe, tham dự event và không tiếp xúc giai đoạn 2019 – 2023, thì việc mua vé sử dụng điện thoại di động đã trở thành phương tiện dẫn dắt chính của MaaS (sử dụng điện thoại di động như một dịch vụ); tương lai của di động đô thị. MaaS được thiết lập để trở thành trụ cột trung tâm của các sáng kiến giao thông cho thành phố thông minh, điều này sẽ dẫn đến việc 60% người dùng di động để mua vé tàu điện ngầm và tàu hỏa vào năm 2023. Nghiên cứu cũng thấy rằng các thành phố hình dung MaaS như một giải pháp để cải thiện lối sống của người dân cần phải đầu tư vào việc bán vé thông qua di động.

Vé xem thế thao phải thay đổi do mối quan hệ của người hâm mộ thay đổi

Việc mua vé thông qua điện thoại di động đang trở thành tiêu chuẩn trong thể thao, với dự đoán người hâm mộ sẽ tiêu $23 tỷ đô la thông qua điện thoại di động vào năm 2023, tăng từ $14 tỷ đô trong năm 2019. Điều này sẽ được thúc đẩy bởi việc sử dụng ứng dụng của người hâm mộ. Năm 2018 nhiều đội đã chuyển sang bán vé di động, dẫn đến việc gần 80 triệu người dùng mua vé xem thể thao thông qua di động. Tác giả của nghiên cứu – Nick Maynard giải thích: Sự gia tăng của các ứng dụng thể thao của các đội đồng nghĩa với việc các nhà cung ứng giải pháp bán vé di động cần phải cung cấp API hiệu quả cho việc bán vé thông qua ứng dụng. Không đáp ứng được điều này thì họ có thể thấy mình sẽ bị thay thế bởi các giải pháp bán vé mới hơn dành riêng cho thể thao.

Chatboots tìm kiếm vị trí trong việc cung cấp vé mặc dù khởi đầu rất khó khăn.

Nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù việc chấp nhận thấp bởi những người bán vé, chatbots sẽ là một kênh phân phối phát triển. Jupiter dự báo, đến năm 2023, người dùng sẽ truy cập chatbots hơn 4 tỷ lần mỗi năm cho mục đích mua /bán vé.

Mặc dù đã có những lo ngại an ninh mạng về chatbots, nhưng chúng có tiềm năng mạnh mẽ để có thể giao tiếp với người dùng. Tuy nhiên, Jupiter dự đoán rằng phần lớn các tương tác sẽ chỉ cung cấp thông tin, với ít hơn 40% số tương tác để kiếm tiền vào năm 2023, so với 5% trong năm 2019.

Nguồn: JupiterReseach.

Tin khác