Sân bay Namibia ra mắt hệ thống biên giới điện tử

Sân bay quốc tế Hosea Kutako Namibia vừa mới đưa hệ thống kiểm soát biên giới tự động vào hoạt động.

Hệ thống mới này ghi lại dữ liệu gương mặt và vân tay. Đây là dự án nâng cấp hệ thống quản lý kiểm soát biên giới điện tử đầu tiên được lắp đặt ở tất cả các tuyến biên giới để giúp xác định người nhập cư Nambia đơn giản và nhanh chóng hơn.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Di trú, ông Pendikeni Iivula-Ithana cho biết thế giới đã trở thành một ngôi làng toàn cầu với công nghệ hạ tầng giao thông được cải thiện và đang trải nghiệm các dòng người nhập cư chưa từng có vì nhiều lý do.

Trong khi lợi ích cũng được xuất phát từ phong trào của con người, đặc biệt trong lĩnh vực di cư và phát triền, cũng có những thách thức liên quan cần được quản lý và giảm nhẹ. Những vấn đề này bao gồm, nhưng không giới hạn, tội phạm xuyên biên giới, vận chuyển và buôn bán người nhập cư và khủng bố.

Với sự hiện đại hóa này chúng tôi muốn cải thiện việc thu thập số liệu thống kê, lưu trữ dữ liệu và khai thác mỏ cũng như mang lại tính linh hoạt trong kết nối được chấp thuận bởi các bên liên quan.

Bà nói rằng hoạt động cảu các cơ quan thực thi pháp luật co thể được tăng cường bởi hệ thống mới vì nó sẽ giúp xác định người dân ngay cả khi họ thay dổi tên của mình bởi dấu vân tay không bao giờ thay đổi.

Kết luận của dự án này chắc chắn sẽ có sự cải thiện đáng kể trong lĩnh vực quản lý và tạo điều kiện thuận lợi cho di cư hợp pháp và sẽ góp phần thúc đẩy chiến lược quay vòng mà Bộ đã thực hiện chỉ vài năm trước. Iivula-Ithana tuyên bố.

Nguồn: Planetbiometrics

Tin khác