Tiền mặt vẫn là Vua ở Anh Quốc nhưng người tiêu dùng đang chuyển sang sử dụng phương thức không tiếp xúc

Theo số liệu mới của UK Finance công bố, số lượng thanh toán bằng tiền mặt giảm 11% trong giai đoạn 2015-2016, nhưng vẫn là phương thức thanh toán được nhiều người sử dụng nhất ở Anh.

Tổng khối lượng tiền mặt mà người tiêu dùng và doanh nghiệp đã thanh toán đạt 15.4 tỉ đô la vào năm 2016, giảm từ 17,2 tỉ vào năm 2015 (11%). Mặc dù có sự suy giảm,  nhưng tiền mặt vẫn được sử dụng thường xuyên hơn 25% so với phương pháp sử dụng thường xuyên thứ hai là thẻ ghi nợ ( 11.6 tỉ).

Tổng  chi tiêu

(triệu bảng)

Tỉ lệ tăng trưởng năm

cho chi tiêu

Số lượng mua sắm

(triệu)

  06/2017 06/2016 06/2017 06/2016 06/2017 06/2016
Tất cả các loại thẻ 57.1 53.5 7.2% 4.9% 1.381 1.230
Mua sắm online 15,4 12,2 21,7% 7,8% 186 149
Thẻ ghi nợ 40,6 38,2 7,3% 5,6% 1.078 951
Thẻ tín dụng 16,5 15,4 6,9% 3,4% 304 279

Số liệu thanh toán tại Anh quốc

Trong năm 2016, tiền mặt đại diện cho gần 1 nửa (44%) của tất cả các khoản thanh toán của người tiêu dùng – năm thứ hai liên tiếp, khi người tiêu dùng sử dụng tiền mặt ít hơn 50% tổng tiền thanh toán. Trong cùng thời kỳ, thanh toán tiền mặt đạt 240 tỉ bảng Anh, chiếm 15% tổng giá trị tiêu dùng, giảm 5% so với năm trước. Số lượng này đại diện cho 3% của tổng các khoản chi tiêu tại Anh, ngoại trừ CHAPS, (một khi các khoản thanh toán của doanh nghiệp được tính đến).

Hơn ¼ (26%) khoản thanh toán của người tiêu dùng thanh toán bằng tiền mặt có giá trị

≤ 1 bảng, và hơn 3 trong 5 (61%)  khoản thanh toán tiền mặt có giá trị ≤ 5 bảng.

Giá trị trung bình của một khoản thanh toán bằng tiền mặt đã tăng lên trong vòng 10 năm qua từ 11.58 bảng trong năm 2006 đến 15.80 bảng trong năm 2016 – do lạm phát và thay đổi sở thích của người tiêu dùng vì thẻ ngàn canfngf được sử dụng để thanh toán những khoản chi có giá trị thấp.

Năm 2016 có 2.9 triệu người tiêu dùng hiếm khi sử dụng tiền mặt, chiếm 6% dân số trưởng thành ở Anh. Người tiêu dùng trẻ tuổi có nhiều khả năng trở thành người sử dụng tiền mặt không thường xuyên, với hơn 1/10 số người trong độ tuổi 25 – 34 thực hiện 1 khoản thanh toán bằng tiền mặt hàng tháng hoặc không thanh toán bất kỳ một khoản nào bằng tiền mặt. Ngược lại với quy mô, có 2.7 triệu người tiêu dùng (5% dân số trưởng thành) hầu như chỉ sử dụng tiền mặt để thực hiện các khoản thanh toán hàng ngày trong năm 2016.

Trong thập niên tiếp theo, số tiền thanh toán bằng tiền mặt được dự báo sẽ giảm 43% xuống còn 8,7 tỉ bảng với tổng giá trị dự đoán sẽ giảm xuống 23% còn 185 tỉ bảng trong năm 2026.

Tin khác