Tiền mặt vs Không tiếp xúc – Thị trường thanh toán Anh quốc

Việc sử dụng tiền mặt ở Anh đang giảm không phải là một tin tức nữa, với dự đoán sẽ có ít hơn 1 trên 10 giao dịch được hoàn thành với tiền giấy và tiền xu trong thời gian 10 năm.

Tuy nhiên một đánh giá khác về thanh toán được xuất bản bởi UK Finance lưu ý rằng tiền mặt vẫn tồn tại, nhưng sẽ đóng một vai trò ít quan trong hơn trong tương lai.

Mười năm trước, tiền mặt được sử sụng trong 6 trên 10 khoản thanh toán, nhưng nó đã bị qua mặt bởi sự phổ biến của thẻ ghi nợ, được thúc đẩy bởi việc sử dụng công nghệ không tiếp xúc.

Các số liệu gần đây cho thấy thanh toán tiền mặt vẫn còn phổ biến nhưng đang giảm – giảm từ 16% trong năm 2017 – 2018, trong khi việc sử dụng thẻ ghi nợ đang tăng lên.

UK Finance cho biết 10% người tiêu dùng – tương đương 5.4 triệu người trên cả nước – đã thực hiện một hoặc không thanh toán tiền mặt mỗi tháng trong năm 2018.

Đây là một bước nhảy vọt của 2 triệu người so với năm 2017, khi 3,4 triệu người hiếm khi sử dụng tiền mặt.

Trong khi đó 4% người tiêu dùng chủ yếu sử dụng tiền mặt cho chi tiêu của mình trong năm 2018, mặc dù hầu hết các hóa đơn được thanh toán bằng các hình thức khác nhau. Điều này tương đương 1.9 triệu người sử dụng tiền mặt.

Vào năm 2017, đã có 5.3 tỉ thẻ không tiếp xúc được lưu hành trên toàn thế giới, con số này chiếm 35% của tổng số thẻ, thị phần sẽ tăng lên 57% vào năm 2023, vì các ngân hàng sẽ tiếp tục chuyển dổi thẻ hiện tại sang thẻ không tiếp xúc trong khi cung cấp chức năng này như là tiêu chuẩn của các thẻ phát hành mới.

Chủ thẻ được khuyến khích sử dụng các thẻ này thay vì tiền mặt bằng các chiến dịch quảng cáo làm nổi bật tốc độ và sự tiện lợi của không tiếp xúc, đặc biệt là tại các cửa hàng thương mại bán các sản phẩm có giá trị thấp như đồ uống và đồ ăn nhẹ. Số lượng thanh toán thẻ không tiếp xúc trên toàn thế giới đã tăng 88% trong năm 2017.

Điều đó nói lên rằng, việc sử dụng thẻ không tiếp xúc vẫn chậm hơn so với việc sử dụng thẻ nói chung theo một khoảng cách nào đó; chỉ có 11 trên tổng số lượng giao dịch thẻ là không tiếp xúc, cho thấy vẫn còn tiềm năng đáng kể cho thẻ không tiếp xúc để tiến sâu hơn vào không gian thanh toán.

UK Finance cho biết họ đang hợp tác với Nhóm Chiến lược tiền mặt chung (Jacs) được thành lập gần đây để giúp đảm bảo tiền mặt tiếp tục có sẵn cho những người cần sử dụng.

Theo Paymentscardsandmobile

Tin khác