Uganda bắt đầu phát hành thẻ căn cước công dân sinh trắc học trên toàn quốc

Cơ quan đăng ký nhận dạng quốc gia Uganda (NIRA) cho biết họ sẽ bắt đầu một quy trình trên toàn quốc kể từ ngày 23/11 để phân phối thẻ căn cước công dân (CCCD) số cho những công dân đã thành công trong việc đăng ký tài liệu cũng như cơ sở sinh trắc học của mình.

NIRA là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề nhận dạng cá nhân tại Uganda và đi đầu trong nỗ lực của quốc gia nhằm thiết lập danh tính số được hỗ trợ bởi sinh trắc vân tay cho tất cả người dân Uganda.

Trong một loạt các tweets gần đây trên trang Twister chính thức của mình, NIRA nói với người dân Uganda hãy chuẩn bị cho quá trình dự kiến diễn tra trong vòng 15 ngày bắt đầu từ ngày 23/11 ở cấp hạt trên tất cả 111 quận của đất nước. Quá trình này dự kiến kết thúc vào ngày 7/12, theo NIRA.

NIRA nói thêm rằng để quá trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, họ sẽ đưa ra một danh sách để Chủ tịch Hội đồng địa phương xử lý trong khu vực, nêu chi tiết tên của cá nhân đã được phát hành thẻ CCCD nhưng chưa được cấp phát.

Cơ quan này nói thêm thông tin về thời gian và địa điểm cấp phát sẽ được thông báo bởi các nhóm khác nhau của NIRA đặt tại các quận, những người sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền hành chính quận.

Các công dân đăng ký nhưng chưa nhận được thẻ CCCD của mình được khuyến khích kiểm tra thông tin với chủ tịch LC1 trước khi báo cáo với các trung tâm phát hành thẻ. NIRA chia sẻ thêm.

Cơ quan này cho biết việc triển khai sắp được bắt đầu cũng sẽ xem xét thẻ CCCD dành cho trẻ em đủ 16 tuổi vào thời điểm nhận thẻ và sẽ được cấp phát tại các tiểu khu vực có trường học mà chúng theo học.

Việc triển khai này được diễn ra muộn hơn vài tháng do hậu quả của đại dịch coronavirus.

Uganda đang trong quá trình phát hành thẻ CCCD số cho toàn bộ công dân. Vào năm 2019, quốc gia này đã đảm bảo các dịch vụ của Muehlbauer, để sản xuất thẻ CCCD số cho người dân Uganda.

Quốc gia Đông Phi kể từ đó đã bắt tay vào một chiến dịch rầm rộ để phổ biến sáng kiến này, và Muehlbauer cho biết năm ngoái gần 30 triệu công dân đã đăng ký CCCD số sinh trắc học vĩnh viễn.

Cơ quan đăng ký nhận dạng quốc gia Uganda (NIRA) cho biết họ sẽ bắt đầu một quy trình trên toàn quốc kể từ ngày 23/11 để phân phối thẻ căn cước công dân (CCCD) số cho những công dân đã thành công trong việc đăng ký tài liệu cũng như cơ sở sinh trắc học của mình.

NIRA là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các vấn đề nhận dạng cá nhân tại Uganda và đi đầu trong nỗ lực của quốc gia nhằm thiết lập danh tính số được hỗ trợ bởi sinh trắc vân tay cho tất cả người dân Uganda.

Trong một loạt các tweets gần đây trên trang Twister chính thức của mình, NIRA nói với người dân Uganda hãy chuẩn bị cho quá trình dự kiến diễn tra trong vòng 15 ngày bắt đầu từ ngày 23/11 ở cấp hạt trên tất cả 111 quận của đất nước. Quá trình này dự kiến kết thúc vào ngày 7/12, theo NIRA.

NIRA nói thêm rằng để quá trình diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, họ sẽ đưa ra một danh sách để Chủ tịch Hội đồng địa phương xử lý trong khu vực, nêu chi tiết tên của cá nhân đã được phát hành thẻ CCCD nhưng chưa được cấp phát.

Cơ quan này nói thêm thông tin về thời gian và địa điểm cấp phát sẽ được thông báo bởi các nhóm khác nhau của NIRA đặt tại các quận, những người sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền hành chính quận.

Các công dân đăng ký nhưng chưa nhận được thẻ CCCD của mình được khuyến khích kiểm tra thông tin với chủ tịch LC1 trước khi báo cáo với các trung tâm phát hành thẻ. NIRA chia sẻ thêm.

Cơ quan này cho biết việc triển khai sắp được bắt đầu cũng sẽ xem xét thẻ CCCD dành cho trẻ em đủ 16 tuổi vào thời điểm nhận thẻ và sẽ được cấp phát tại các tiểu khu vực có trường học mà chúng theo học.

Việc triển khai này được diễn ra muộn hơn vài tháng do hậu quả của đại dịch coronavirus.

Uganda đang trong quá trình phát hành thẻ CCCD số cho toàn bộ công dân. Vào năm 2019, quốc gia này đã đảm bảo các dịch vụ của Muehlbauer, để sản xuất thẻ CCCD số cho người dân Uganda.

Quốc gia Đông Phi kể từ đó đã bắt tay vào một chiến dịch rầm rộ để phổ biến sáng kiến này, và Muehlbauer cho biết năm ngoái gần 30 triệu công dân đã đăng ký CCCD số sinh trắc học vĩnh viễn.

Nguồn Biometricsupdate.

Nguồn Biometricsupdate.

Tin khác