Uganda kết nối SIM với cơ sở dữ liệu sinh trắc học

Các nhà quản lý ITC và các bên liên quan khác của Uganda đã được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng việc mua thẻ SIM và quy trình đăng ký phải tuân thủ các nguyên tắc nghiêm ngặt.

Các nhà mạng chỉ dược đăng ký hoặc thay thế thẻ SIM với sự trợ giúp của đầu đọc thẻ sinh trắc học.

Các thiết bị được cung cấp bởi Cơ quan đăng ký và nhận dạng quốc gia (NIRA) có thể thực hiện xác minh thông tin người đăng ký theo thời gian thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Bất kỳ người nào cần thẻ SIM mới (hoặc thay thế/nâng cấp) phải đích thân đến một trạm đăng ký với thẻ ID của họ. Điều này có nghĩa là người thứ ba không được phép mua hộ SIM khi người chủ thẻ SIM muốn thay thế hoặc mua từ xa. Tại địa phương, điều này là đặc biệt phổ biến đối với trẻ vị thành niên đăng ký thẻ SIM của họ với thẻ ID của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thứ hai, các nhà mạng phải xác minh dữ liệu thuê bao và tính xác thực bằng cách sử dụng thiết bị đọc thẻ, cũng như sinh trắc học trực tiếp với sinh trắc học trên thẻ ID thời gian thực với cơ sở dữ liệu NIRA nói trên.

Thứ ba, đây là lần đầu tiên, người nộp đơn sẽ phải nộp một bức ảnh mới. Nếu xác minh thời gian thực không thành công thì nhà mạng được khuyên là tạm dừng quá trình đăng ký cho đến khi vấn đề được khắc phục.

Theo Planetbiometrics.

Tin khác