Nhận dạng khuôn mặt để xác thực thanh toán đạt 1,4 tỷ người dùng

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng số lượng người dung nhận dạng gương mặt để thanh toán sẽ vượt quá 1,4 tỷ người dùng trên toàn cầu vào năm 2025, từ 671 triệu trong năm 2020.

Sự tăng trưởng nhanh chóng 120% này chứng tỏ nhận dạng khuôn mặt đã trở nên phổ biến như thế nào; được thúc đẩy bởi rào camera trước và phần mềm thích hợp.

Nghiên cứu đã xác định việc Apple triển khai FaceID sẽ thúc đẩy sự phát triển của thị trường nhận diện rộng lớn hơn, bất chấp những thách thức trong thời kỳ đại dịch với việc sử dụng khẩu trang. Nghiên cứu khuyến nghị rằng các nhà cung cấp nhận dạng gương mặt nên thực nghiệm kiểm tra xác minh dự trên AI mạnh mẽ và phát triển nhanh chóng để đảm bảo tính hợp lệ của danh tính người dung hoặc có nguy cơ mất long tin của người dung vào phương pháp xác thực khi các nỗ lực giả mạo ngày càng tăng

Cảm biến vân tay chiếm ưu thế, Nhận dạng dựa trên phần cứng đang phát triển

Nghiên cứu mới, Xác thực thanh toán  di động: Sinh trắc học, Quy định và Thị trường, phát hiện ra rằng cảm biến vân tay sẽ có mặt trên 93% điện thoại thông minh được trang bị sinh trắc học vào năm 2025.

Điều này so sánh thuận lợi với nhận dạng khuôn mặt dựa trên phần cứng, với chỉ 17% điện thoại thông minh được trang bị sinh trắc học có các khả năng này vào năm 2025.

Theo Susan Morrow, đồng tác giả của nghiên cứu: Nhận dạng dựa trên phần cứng đang phát triển, nhưng khả năng thực hiện nhận dạng khuôn mặt thông qua phần mềm đang hạn chế tỷ lệ chấp nhận nó. Khi môi trường xác thực di động an toàn ngày càng tăng, các nhà cung cấp điện thoại thông minh sẽ ngày càng cần phải chuyển sang các hệ thống dựa trên phần cứng mạnh mẽ hơn để bắt kịp với các chiến thuật phát triển của những kẻ lừa đảo.”

Nhận dạng giọng nói cho thanh toán ngày càng phát triển – Phạm vi giới hạn

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc sử dụng nhận dạng giọng nói để thanh toán đang tăng lên, từ 111 triệu người dùng vào năm 2020 lên hơn 704 triệu người dung vào năm 2025.

Báo cáo xác định rằng, hiện tại, nhận dạng giọng nói chủ yếu được sử dụng trong ngân hàng và sẽ phải vật lộn để phát triển hơn thế nữa, do những lo ngại xung quanh về tính mạnh mẽ của loại hình nhận dạng này.

Nghiên cứu khuyến nghị các nhà cung cấp nên áp dụng chiến lược sinh trắc học đa phương pháp, bao gồm nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay, giọng nói và các chỉ số hành vi để đảm bảo môi trường thanh toán an toàn.

Nguồn Paymentscardsandmobile.

Tin khác