61% người tiêu dùng cảm thấy thoải mái với phương thức đăng nhập khác ngoài mật khẩu

Ngày nay người tiêu dùng có một số hình thước tài khoản tài chính và ngân hàng số được cung cấp bởi các ngân hàng truyền thống, ngân hàng trực tuyến, FinTech, công ty bảo hiểm và môi giới.

Mỗi tương tác mà người tiêu dùng thực hiện với mỗi tổ chức đều có khả năng tạo ra hoặc phá vỡ long tin của họ đối với tổ chức đó – dù họ đang tiết lộ dữ liệu cá nhân để hoàn thành giao dịch hiệu quả hơn thông qua đăng nhập không cần mật khẩu hay lựa chọn người quản lý tài chính.

Nhận thức của người tiêu dùng về các biện pháp an ninh nâng cao long tin đối với các tổ chức tài chính (FI) của mình, theo The Passwordless Future, một sự hợp tác giữa PYMNTS và Entersekt nhằm kiểm tra phản hồi từ hơn 2.500 người tiêu dùng Mỹ.

65% người tiêu dùng cho biết việc chú trọng đến bảo mật dữ liệu có “tác động cực kỳ lớn hoặc rất lớn” đến long tin của họ đối với một tổ chức. 60% cho biết điều tương tự về thông tin của cách thức giao dịch được bảo mật và 56% nói về việc có một tuyên bố bảo mật về quyền riêng tư chi tiết. PYMNTS nhận thấy rằng người tiêu dùng đánh giá trải nghiệm nất quán trên tất cả các nền tảng gần như quan trọng như cảm giá an toàn dữ liệu khi ảnh hướng đến sự tin tưởng của họ đối với FI của họ.

Nguồn PYMNTS

Tin khác