American Express sẵn sàng để ra mắt thẻ ghi nợ tại Trung Quốc

American Express không phát hành thẻ ghi nợ ở Mỹ và bán nền tảng phát hành thẻ trả trowcs của mình cho InComm 3 năm trước, nhưng đang chuẩn bị phát hành thẻ ghi nợ tại Trung Quốc, như PaymentsSource đã báo cáo.

American Express đã được cấp cơ hội xử lý các giao dịch thanh toán tại Trung Quốc khoảng 8 tháng trước và không lãng phí thời gian trong việc xây dựng nền tảng và mở rộng mạng lưới các đại lý tại quốc gia này để có thêm 14 triệu thương nhân trong quá trình này. Amex đã xây dựng một mạng lưới non trẻ có tiềm năng ra mắt tại các khu vực khác. Theo Squeri – GĐ điều hành American Express thì một yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng phạm vi phủ sóng của Amex ở Trung Quốc là tiến bộ mà công ty đang thực hiện để hiện đại hóa mạng lưới của Amex, đặc biệt là bổ sung khả năng xử lý các giao dịch ghi nợ trên toàn cầu. Ông cũng cho biết thêm rằng  Amex cũng đã thiết lập quan hệ tối tác phát hành chính ở Trung Quốc.

Trung Quốc có mức độ xâm nhậm tài khoản  séc tương đối cao trong dân số, khoảng 80%, và thẻ ghi nợ được ưa chuông nhiều hơn thẻ tín dụng. Vào năm 2019, có khoảng 7,4 tỷ thẻ ghi nợ được lưu hành.

Các hoạt động xử lý thanh toán của American Express tại Trung Quốc đang tạo cho nó một nền tảng để mở rộng cung cấp dịch vụ ghi nợ sang các quốc gia mới.

Amex đang chứng kiến thành quả sau hơn hai năm theo đuổi tại thị trường Trung Quốc thông qua liên doanh với Express Hangzhou Technology Service Ltd, theo Squeri – GĐ điều hành American Express.

Amex đã thay đổi báo cáo tài chính trong quý này để cho thấy rõ hơn cách Trung Quốc tham gia và cơ cấu doanh thu của mình. Trong quý đầu tiên năm 2021, Amex có $44 tỷ đô la về khối lượng quy trình và $22 tỷ đô la trong hoạt động kinh doanh được lập hóa đơn.

Nguồn Paymentsjourmal

Tin khác