Bangladesh hỗ trợ thẻ ghi nợ không tiếp xúc và thẻ trả trước

Ngân hàng Trung ương Bangladesh đã thông báo rằng họ đã thêm phê duyệt cho thanh toán thẻ trả trước và thẻ ghi nợ không tiếp xúc trong một thông tư cũng như đặt giới hạn giao dịch không cần mã PIN là 3.000 tk (USD 35) và yêu cầu các tổ chức phát hành thẻ thông báo cho khách hàng về mỗi giao dịch thông qua tin nhắn.

Thông tư cho biết, các tổ chức phát hành thẻ cũng có thể đặt giới hạn hàng ngày về số lượng thanh toán không tiếp xúc mà chủ thẻ thực hiện.

Theo thông tư do Ban Hệ thống Thanh toán của Ngân hàng Bangladesh ban hành, việc sử dụng các dịch vụ như vậy thông qua thẻ tín dụng đã trở nên phổ biến vì các giao dịch thẻ rất dễ dàng và năng động.

Ngoài ra việc sử dụng công nghệ không tiếp xúc trong thẻ tín dụng cũng như các giao dịch thẻ ghi nợ và thẻ trả trước dự kiến sẽ làm tăng các giao dịch điện tử. Trước đó, dịch vụ này chỉ dành cho chủ thẻ tín dụng.

Bangladesh bắt đầu triển khai hệ thống thanh toán di động QR quốc gia vào tháng 1 năm 2020

Nguồn NFCW

Tin khác