Công dân Nigeria bắt buộc phải làm thẻ nhận dạng (ID) duy nhất

Ủy ban quản lý quốc gia về nhận dạng (NIMC) của Nigeria đã công bố sau ngày 1/09/2015 tất cả các giao dịch liên quan đến việc xác định nhận dạng của từng cá nhân sẽ phải thực hiện bằng cách sử dụng số thẻ nhận dạng quốc gia (NIN).

NIMC cho biết tất cả các công dân Nigeria phải đảm bảo việc ghi danh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về nhân dạng và được cấp một mã NIN.

Nigeria’s NIMC to make unique ID mandatoryCác giao dịch cần thiết phải sử dụng NIN bao ứng dụng, và việc phát hành hộ chiếu quốc tế, việc mở tài khoản cá nhân/ hoặc nhóm, tất cả các khoản tín dụng; mua bảo hiểm; việc mua, chuyển và đăng ký đất đai của bất kỳ cá nhân nào và dự án Bảo hiểm sức khỏe quốc gia.

Việc sử dụng NIN cũng được áp dụng cho các giao dịch có ý nghĩa an ninh xã hội cũng như việc đăng ký cử tri, nộp thuế và lĩnh lương hưu.

“Rõ ràng, hầu hết người dân không thể đánh giá cao sự thay đổi trong mô hình chuyển đổi từ “phát hành thẻ” – điều đã quen thuộc, sang việc “ quản lý nhân dạng” theo xu hướng toàn cầu hiện nay, điều này lý giải lý do tại sao người dân cứ khăng khăng trong việc sử nhận ngay thẻ vật lý sau khi họ đăng ký thông tin về nhân dạng và được cấp NIN”.

Bản công bố nói thêm rằng NIMC tập trung vào việc thiết lập “Quỹ nhân dạng” (bạn là ai) là cơ quan ban hành cho Nigeria, trong khi tất cả các tổ chức khác, bao gồm ngân hàng và INEC đang tập trung vào “Chức năng nhân dạng” (bạn có đủ điều kiện cho một dịch vụ cụ thể).

“Chức năng nhân dạng được thành lập theo cơ sở dữ liệu của các tổ chức khác nhau như mã số xác thực giao dịch ngân hàng (BVN), mã số đóng thuế… v.v sẽ không thể thay thế cho các NIN (số thẻ nhận dạng quốc gia).

Do đó, các công dân phải đảm bảo rằng họ đã ghi dnh vào cơ sở dữ liệu quốc gia (NIDB) muộn nhất vào ngày 1/09/2015, NIN chính thức có hiệu lực cùng ngày, Tổng Giám đốc công nghệ thông tin/ cơ sở dữ liệu nhân dạn Chuks Onyepunuka cho hay.

Tin khác