Gần 50% thanh toán giao dịch từ máy mua hàng tự động ở Mỹ hiện nay là không tiếp xúc

Tỷ lệ thanh toán không tiếp xúc được thực hiện cho các giao dịch từ máy bán hàng tự động ở Mỹ đã tăng từ 18% trong tất cả các giao dịch từ tháng 1/2021 lên 43% vào tháng 10/2021, hiện nay đã đạt 48% và “có thể tăng thêm 12% nữa” vào cuối năm nay, một nghiên cứu mới tiết lộ.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các giao dịch không tiếp xúc ở các máy có khối lượng thấp hoặc với những máy có doanh số bán hàng nhỏ hơn USD 2.000/năm đã tăng gấp đôi từ tổng số 7 triệu USD vào tháng 1 năm 2021 lên đến 14 triệu đô vào tháng 10 năm 2021.

Nhìn chung, các giao dịch không dùng tiền để mua từ máy bán hàng tự động tăng từ 51% trong tháng 1 năm 2020 lên đến 62% vào tháng 10 năm 2021, với mức giảm tương ứng tiền mặt từ 49% xuống còn 38% so với cùng kỳ, theo số liệu từ cuộc khảo sát.

Sự gia tăng thanh toán không dùng tiền mặt nói chung là do người tiêu dùng áp dụng thanh toán không tiếp xúc trường gần (NFC) hoặc công nghệ nhận dạng tần số vô tuyến (RFID) trong các thanh toán “một chạm”.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhà cung cấp công nghệ thanh toán kỹ thuật số Cantaloupe hợp tác với Đại học Bang Michigan và dựa trên dữ liệu từ 160.000 thiết bị không dùng tiền mặt Cantaloupe ePort trên “nhiều phân khúc vị trí khác nhau” ở Mỹ.

Một nghiên cứu của Cantaloupe và Đại học Michigan cho thấy lần đầu tiên thanh toán kỹ thuật số vượt quá giao dịch mua bằng tiền mặt tại các máy bán hàng tự động của Mỹ vào tháng 06/2021.

Nguồn NFCW

Tin khác