Ghana: Thẻ e-ID sắp được sử dụng cho các chuyến du lịch nước ngoài

  • Công dân Ghana sẽ sớm được sử dụng CCCD để đi du lịch nước ngoài.
  • Theo giáo sư Kenneth Attafuah, CCCD Ghana là một công cụ đắc lực.
  • Người ở hải ngoại sẽ sớm được đăng ký CCCD Ghana.
Thẻ CCCD Ghana đã được tích hợp hộ chiếu điện tử

Thư ký điều hành của Cơ quan nhận dạng quốc gia (NIA) – Giáo sư Kenneth Attafuah đã mô tả thẻ CCCD Ghana như một công cụ đắc lực có thể được sử dụng trong nhiều linh vực mong muốn bao gồm đi lại trong nước cũng như đi ra nước ngoài.

Giáo sư tiết lộ rằng thẻ CCCD Ghana đã được tích hợp hộ chiếu điện tử và có giá trị để đi du lịch đến các nước Tây Phi.

Ông cho biết các cuộc thảo luận đã được tổ chức giữa Bộ Ngoại Giao và Cơ quan công nghệ thông tin quốc gia (NITA) liên quan đến sự phát triển mới mẻ này.

Giáo sư chia sẻ: Chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ tốt đẹp với Bộ Ngoại Giao và NITA để đạt được các chứng chỉ thích hợp và chứng chỉ Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế và chứng chỉ ICAO để thẻ CCCD Ghana có giá trị như hộ chiếu để đi du lịch đến Châu Âu và Mỹ.

Trong khi đó, Cơ quan Nhận dạng Quốc gia sẽ cho phép những người dân Ghana đang sinh sống ở nước ngoài đăng ký thẻ CCCD Ghana khi đạt được thỏa thuận trên.

Thành công tiếp nối là việc kết nối thành công  cơ sở dữ liệu của An ninh xã hội và Ủy thác Bảo hiểm Quốc gia (SSNIT) với Cơ quan nhận dạng quốc gia (NIA) vào ngày 28/06/2021.

Nguồn GhanaWeb.

Tin khác