Hơn 10% người dùng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ có trải nghiệm gian lận trong 12 tháng qua

Hơn 10% người dùng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ có trải nghiệm gian lận trong 12 tháng qua

Người dùng thẻ tín dụng và ghi nợ đang gặp phải mức độ gian lận đáng kể. 11% người tiêu dùng báo cáo một sự cố gian lận liên quan đến tài khoản thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ kỹ thuật số trong 12 tháng qua, theo Identities In The Digital Economy, một tổ chức hợp tác giữa PYMNTS và Mitkek đã khảo sát hơn 2.255 người tiêu dùng Mỹ.

Trong khi người dùng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ là những người dùng tài khoản kỹ thuật số gặp nhiều gian lận nhất, hơn 5% người tiêu dùng cho biết đã gặp phải các cuộc tuấn công gian lận trong năm loại tài khoản kỹ thuật số: nền tảng truyền thông xã hội (9%), ngân hàng (8%), của hàng bán lẻ trực tuyến (7%), mạng điện thoại di động (6%) vá ví kỹ thuật số (6%).

Mặc dù tỷ lệ % tổng thể của người tiêu dùng bì ảnh hưởng có vẻ thấp, nhưng chúng nên được xem xét trong bối cảnh – Ủy ban Thương mại Liên bang đã báo cáo mức tăng 45% trong các cuộc tấn công gian lận từ năm 2019 đến năm 2020.

Để ngăn chặn gian lận, một loạt các phương pháp xác thực được triển khai. Khi sử dụng các ứng dụng dành cho thiết bị di động, người tiêu dùng thích các phương pháp xác thực dễ sử dụng. 40% người tiêu dùng truy cập tài khoản kỹ thuật số bằng ứng dụng cho biết họ lựa chọn phương pháp xác thực ưa thích vì nó dễ sử dụng.

Tính dễ sử dụng là chìa khóa cho sự ưa thích của người tiêu dùng trong số những người dùng của tất cả ngoại trừ một phương pháp xác thực: xác thực hai bước. Trong số những người tiêu dùng sử dụng phương pháp xác thực hai bước, 30% cho biết họ sử dụng phương pháp này vì họ ít có khả năng bị trộm tiền hoặc tài khoản, trong khi 28% cho biết họ sử dụng phương pháp này vì dễ sử dụng.

Một phương pháp xác thực khác có mô hình khác biệt đáng kể là xác thực mã thiết bị di động. Mặc dù tính dễ sử dụng là lý do được trích dẫn nhiều nhất để sử dụng mã thiết bị do động, nhưng hầu hết người tiêu dùng ít có khả năng bị trộm tiền hoặc tài sản – chỉ ít hơn một phần nhỏ của điểm phần trăm.

Nguồn PYMTS

Tin khác