Hy Lạp: Hàng không Aegean tăng tốc độ lên máy bay với ID kỹ thuật số của chính phủ

Hành khách đi trên các chuyến bay nội địa do hàng không Aegean và công ty con Olympic Air ở Hy Lạp khai thác giờ đây có thể xác minh danh tính của mình khi lên máy bay bằng thông tin đăng nhập ID kỹ thuật số do chính phủ cấp được lưu trữ trên điện thoại thông minh.

FAST BOARDING: Giờ đây, hành khách có thể xác minh danh tính của mình bằng thông tin đăng nhập ID kỹ thuật số trên điện thoại của họ

Aegean đang triển khai dịch vụ bằng cách cho phép hành khách liên khết tài liệu ID kỹ thuật số được tạo và lưu trữ trong ứng dụng ví Gov.gr của chính phủ Hy Lạp trực tiếp với thẻ lên máy bay kỹ thuật số của họ trên ứng dụng của hãng hàng không sau khi họ đã hoàn tất việc làm thủ tục chuyến bay.

“Dịch vụ ID kỹ thuật số của Aegean yêu vầu cài đặt ứng dụng của Ví Gov.gr, qua đó có thể tạo tài liệu ID kỹ thuât số cho bất kỳ mục đích sử dụng hợp pháp nào trong lành thổ Hy Lạp và cho đến nay, hiện tại, nó chỉ có sẵn cho các chuyến bay nội địa của Aegean và Olympic Air”, hãng hàng không cho biết.

“Dịch vụ kỹ thuật số mới dự kiến cũng sẽ có sẵn cho các chuyến nay mạng quốc tế khi Ví Gv.Gr Hy Lạp có được sự công nhận rộng rãi của EU.”

Chính phủ Hy Lạp đã ra mắt Ví Gov.gr vào tháng 02/ 2022 và đã có hơn 710,000 người dân Hy Lạp sử dụng để tạo phiên bản kỹ thuật số của CCCD và 563,000 người đã sử dụng nó để tạo phiên bản kỹ thuật số cho giấy phép lái xe của họ.

Nguồn NFCW

Tin khác