Monzon thêm thẻ ảo để thanh toán không tiếp xúc vào sản phẩm Flex BNPL

Các sản phẩm mua trả góp của Monzo, sẽ đi kèm với một thẻ ảo cho phép người dùng thực hiện thanh toán Apple Pay hoặc Google Pay không tiếp xúc tại cửa hàng.

Được công bố vào tháng 9, Monzo Flex cho phép những khách hàng đủ điều kiện nhận được hạn mức tín dụng lên đến 3000 Bảng và sau đó thanh toán cho các giao dịch trên 30 Bảng trong 3 lần trả góp với lãi suất 0% hoặc hơn sáu hoặc mười hai lần trả góp với 19% APR.

Sau phản hồ từ những khách hàng có quyền truy cập sớm, ngân hàng số sẽ cung cấp cho người dùng thẻ Flex ảo để thanh toán tại chỗ không tiếp xúc. Đối với các giao dịch trực tuyến, khách hàng nhập chi tiết thẻ của mình khi thanh toán. Sau khi thanh toán, người mua hàng chọn chương trình trả góp và thanh toán phần đầu tiên.

Nguồn Finextra.

Tin khác