Quatar giới thiệu thẻ ghi nợ trả trước không tiếp xúc quốc gia nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện

Ngân hàng Trung ương Quatar sẽ ra mắt thẻ ghi nợ trả trước không tiếp xúc quốc gia, cho phép công dân có tài khoản ngân hàng và không có tài khoản ngân hàng thực hiện thanh toán không tiếp xúc tại điểm bán hàng, rút tiền mặt từ máy ATM và mua hàng trực tuyến.

Thẻ Himyan sẽ được phát hành bời các ngân hàng địa phương và cho phép người dùng lưu trữ bất kỳ giá trị nào trên thẻ mà không yêu cầu họ nạp hoặc duy trì số dư tài khoản tối thiểu.

Ngân hàng Trung ương cho biết: Thẻ này sẽ mang lại nhiều lợi ích vì nó có thể được phát hành cho khách hàng ngân hàng và phi ngân hàng, giúp tăng cường khả năng tài chính toàn diện ở Quatar, đặc biệt là không yêu cầu số dư tài khoản tối thiểu để phát hành.

Thẻ sẽ được phát hành bởi ngân hàng địa Phương (và) là một phần trong nỗ lực của Ngân hàng Trung ương Quatar nhằm phát triển hệ thống thanh toán điện tử và tăng cường tài chính toàn diện ở Quatar.

Nguồn NFCW

Tin khác