Sáu trên mười người Đức thực hiện thanh toán không tiếp xúc

Hiện nay cứ 10 người Đức thì có 6 người thực hiện thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại thông minh hoặc thẻ không tiếp xúc (60%), tăng từ 56% vào năm 2021 và 47% vào năm 2020, theo một khảo sát do Postbank thực hiện.

Khảo sát cho thấy tỷ lệ này tăng từ 55% đối với người tiêu dùng trên 40 tuổi – 70 tuổi và những người dưới 40 tuổi thanh toán bằng thẻ ngân hàng không tiếp xúc hiên nay đang thanh toán bằng điện thoại thông minh; 32% người trả lời chỉ sử dụng thẻ và 7% chỉ thực hiện thanh toán di động.

Ngoài ra, cuộc khảo sát chỉ ra sự khác biệt giữa các khu vực trên khắp nước Đức, với 71% cư dân Berlin sử dụng phương thức thanh toán không tiếp xúc, tiếp theo là 67% ở Bremen, 60% ở North Rhine-Westphalia, 58% ở Bavaria và 55% ở Saxony và Merklenburg – Tây Pomerania.

Các nhà nghiên cứu nói rằng: Cuộc khủng hoảng Corona rõ ràng đã thúc đẩy xu hướng này: 30% người dùng thanh toán di động nói rằng họ xử lý ít tiền mặt hơn vì đại dịch và các cửa hàng họ ghé thăm kêu gọi thanh toán không dùng tiền mặt”.

Nguồn NFC World.

Tin khác