Sự phát triển của thị trường thanh toán châu Âu: Từ tiền mặt sang kỹ thuật số

Một nghiên cứu mới của Payments Europe cho thấy mức độ của các xu hướng mới đã xuất hiện sau đại dịch liên quan đến hành vi thanh toán của người tiêu dùng và người bán ở châu Âu. Theo báo cáo 8/10 giao dịch tại cửa hàng là giao dịch điện tử trong năm 2021.

Hơn 2/3 người dùng (67% người tiêu dùng, 70% người bán) muốn xu hướng này phát triển hơn nữa và lưu ý rằng họ hoan nghênh các sáng kiến của chính phủ nhằm khuyến khích sử dụng và chấp nhận thanh toán điện tử.

Nghiên cứu thấy thanh toán không tiếp xúc là phương thức thanh toán được sử dụng rộng rãi nhất tại các cửa hàng trong 12 tháng qua với 25% tổng số giao dịch được thực hiện bằng phương thức này. Phần lớn người tiêu dùng đều cảm thấy thoải mái khi giới hạn không tiếp xúc được nâng lên đến €150 cho mỗi giao dịch.

Nghiên cứu cho thấy 4/5 người bán cũng đánh giá cao những gì mà thẻ bảo mật mạng lại, và hơn 90% người bán châu Âu tin rằng lợi ích mà thanh toán bằng thẻ lại lớn hơn bất kỳ chi phí nào liên quan đến nó.

89% người tiêu dùng châu Âu tin rằng có rủi ro liên quan đến việc sử dụng thanh toán tức thì. 9/10 người bán nói rằng họ hài long với những tính năn hiện tại của chuyển khoản tức thì; 8/10 người cũng tin rằng tùy chọn thanh toán này đi kèm với rủi ro giao dịch thất bại cao hơn tại điểm bán hàng.

Nguồn Paymentscardsandmobile

Tin khác