Thanh toán không tiếp xúc được thiết lập để đạt 10 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu vào năm 2027

Theo dự báo của Juniper Research, giá trị giao dịch không tiếp xúc toàn cầu sẽ đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027, tăng từ 4,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022, với các khoản thanh toán di động không tiếp xúc và thiết bị đeo được dự kiến sẽ tăng 221% và thanh toán bằng thẻ không tiếp xúc tăng 119% so với cùng kỳ.

Nó cũng dự đoán rằng chi tiêu vho vé không tiếp xúc sẽ tăng hơn 440% trên toàn cầu từ năm 2022 đến 2027, với sự nổi bật ngày càng tăng và hỗ trợ cho các giải pháp thanh toán OEM chẳng hạn như Apple Pay và Samsung Pay” là yếu tố thúc đẩy quan trọng cho bán vé NFC di động trên nhiều thị trường.

Tăng trưởng tổng thể về giá trị giao dịch không tiếp xúc sẽ được thúc đẩy bởi việc áp dụng thanh toán di động ngày càng tăng, với 99% tất cả điện thoại thông minh có khả năng thực hiện thanh toán không tiếp xúc vào năm 2027, tăng từ 94% hiện nay và giá trị giao dịch trung bình cho Apple Pay đạt 28,20 đô la Mỹ và 33,40 đô la Mỹ cho Google Pay, các nhà nghiên cứu cho biết.

Dự báo xác đinh Hoa Lỳ là “thị trường hàng đầu thế giới về thanh toán di động NFC theo số lượng, với 4,4 tỷ thanh toán di động NFC vào năm 2022, tăng lên 8,3 tỷ vào năm 2027.

Các nhà nghiên cứu cho biết: đầu tư vào hệ sinh thái thanh toán không tiếp xúc cơ bản, chẳng hạn như thiết bị đầu cuối hỗ trợ điểm bán hàng không tiếp xúc và hỗ trợ cấp thiết bị, sẽ là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng giá trị giao dịch không tiếp xúc trong 5 năm tới.

Việc thúc đẩy các xã hội không dùng tiền mặt cũng sẽ thúc đẩy tăng trưởng khi các quốc gia tìm cách giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt. Các nhà nghiên cứu cho biết thêm, tăng trưởng trong lĩnh vực bán vé không tiếp xúc sẽ còn được đẩy mạnh hơn nữa nhờ việc triển khai nhanh chóng các giải pháp đặt vé NFC trên các mạng lưới giao thông công cộng với mục đích giảm bớt ma sát trong thanh toán cho khách hàng.

Nguồn NFCW

Tin khác