Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh

Lầu 7, Tòa Nhà Thiên Sơn, số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 3, Tp HCM

Tel: (84-8) 35265123 / Fax: (84-8) 3930 5035

Chứng nhận bởi