Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh

Lầu 7, Tòa Nhà Thiên Sơn, số 5 Nguyễn Gia Thiều, Phường 6, Quận 7, Tp HCM

Tel: (84-28) 39305023 / Fax: (84-28) 3930 5035

Chứng nhận bởi chứng nhận 2017