Giới thiệu MK Smart

Công ty Cổ phần Thông minh MK – MK Smart  thành lập ngày 24/01/2003, là thành viên của Tập đoàn MK (MK Group), là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất thẻ , thẻ thông minh tại Việt Nam và là một trong những công ty sản xuất thẻ thông minh hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, thúc đẩy nền công nghiệp thông minh và phát triển nền kinh tế số của đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, MK Smart cùng với các thành viên của MK Group đã cùng phát triển theo định hướng và xây dựng giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trên tiêu chí “BẢO MẬT SỐ THÔNG MINH – SMART – DIGITAL – SECURITY

  • SMART  – Phương thức thanh toán, định danh và trao đổi dữ liệu thông minh
  • DIGITAL – Số hóa các hoạt động nhận dạng và giao dịch
  • SECURITY – Bảo mật dữ liệu, danh tính và giao dịch

Trải qua hơn 18 năm xây dựng và phát triển,  MK Smart  cùng các đơn vị thành viên của MK Group không ngừng đầu tư nghiên cứu các giải pháp mang hàm lượng chất xám công nghệ cao dựa trên những thành tựu và xu hướng công nghệ thế giới để phục vụ tốt hơn cho các hoạt động an ninh bảo mật, chính phủ điện tử, tài chính – ngân hàng, giao thông công cộng cũng như góp phần mang lại một cuộc sống văn minh, tiện lợi và an toàn cho người dân.

Từ khóa được tìm kiếm trên google

  • https://mksmart com vn/gioi-thieu/gioi-thieu-mksmart
  • Công ty MK Smart
Chứng nhận bởi
error: Content is protected !!