Chứng chỉ đạt được

MK Smart là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Khoa học Công nghệ công nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao (2013)

Là 1 trong 6 công ty trên thế giới đủ các chứng chỉ gồm Visa, MasterCard, JCB, UPI GSMA trong lĩnh vực sản xuất thẻ tài chính, thẻ SIM

Top 2 nhà máy tại Đông Nam Á về sản xuất thẻ thông minh

Top 19 nhà máy tại Châu Á đạt chứng chỉ an ninh cao nhất cho sản xuất thẻ SIM.

Doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức FIDO cấp chứng chỉ bảo mật cho thiết bị Keypass U2F Token.

Doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thành viên của Global Platform.

SẢN PHẨM CỦA MK SMART

 Thẻ Nhựa          Thẻ Chip        Thẻ Contactless         Direct Mailing          Hóa đơn – Biểu mẫu

Chứng nhận bởi
error: Content is protected !!