singapore qr code
ngân hàng oub
thanh toán bằng tiền mặt
tan kong chieh
Chứng nhận bởi chứng nhận 2017