Hóa đơn – Biểu mẫu

products_hoadon_bieumauVới phương châm “Vì lợi ích khách hàng” MK Smart không chỉ là đơn vị tiên phong dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các gói giải pháp về thẻ mà còn nỗ lực phát triển các gói dịch vụ hỗ trợ nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.

Dịch vụ in hóa đơn biểu mẫu của chúng tôi bao gồm 2 dạng:

Hóa đơn dạng gấp

Là những biểu mẫu chất liệu giấy dạng liên tục, có kích thước tiêu chuẩn, bề mặt có in các dữ liệu chung. Sau đó, các dữ liệu chi tiết sẽ được người sử dụng viết bằng tay hoặc in lên bằng các thiết bị in vi tính đầu cuối. Giấy vi tính liên tục có hai dạng là cuộn (roll) và gấp (folder).

Ứng dụng

 • Hóa đơn bán lẻ, hóa đơn VAT, hóa đơn cho máy chấp nhận thanh toán thẻ EDC.
 • Phiếu thu, chi, xuất, nhập hàng, phiếu bảo hành sản phẩm, phiếu gửi thẻ ATM, phiếu gửi mã PIN tài khoản.
 • Vận đơn, thư quảng cáo, bài thi trắc nghiệm.
 • Biểu mẫu đăng ký, biểu mẫu dạng phong bì, bảng lương nhân viên.
 • Các ứng dụng khác

Hóa đơn dạng cuộn

Là những biểu mẫu chất liệu giấy dạng liên tục, có kích thước tiêu chuẩn, bề mặt có in các dữ liệu chung. Sau đó, các dữ liệu chi tiết sẽ được người sử dụng viết bằng tay hoặc in lên bằng các thiết bị in vi tính đầu cuối. Giấy vi tính liên tục có hai dạng là cuộn (roll) và gấp (folder).

Ứng dụng:

 • Biểu mẫu dùng cho máy rút tiền tự động ATM (Automated Teller Machine).
 • Hóa đơn ATM (ATM Receipt): Phát hành cho khách hàng thực hiện giao dịch ATM.
 • Nhật ký ATM (ATM Journal): Ghi lại các giao dịch của máy ATM nhằm mục đích lưu trữ.
 • Giấy cuộn dùng cho máy chấp nhận thanh toán thẻ EDC (Electronic data capture).
 • Giấy cuộn dùng cho máy tính tiền POS (Point of Sales).
 • Giấy cuộn dùng cho máy xếp hàng tự động, lấy số tủ gửi đồ, xổ số.