Thẻ Contactless

thẻ contactlessThẻ contactless hay còn gọi là thẻ không tiếp xúc là một loại thẻ nhựa thông minh thân thẻ chứa chip và đường dây ăngten được dấu ngầm.

Ăngten thường là đi vòng quanh thẻ, nó có nhiệm vụ làm trung gian nhận/phát sóng radio giữa đầu đọc thẻ và con chip trên thẻ.

Trong sóng radio này sẽ gồm cả dữ liệu và nguồn cho chip hoạt động. Thẻ có thể được đặt cách đầu đọc thẻ khoảng 10 cm. Tốc độ xử lý của thẻ không tiếp xúc là nhanh hơn so với thẻ tiếp xúc.

Một số loại thẻ MK Smart cung cấp:

  • Thẻ Mifare: là một loại thẻ nhớ không tiếp xúc, có khả năng lưu trữ và truy xuất thông tin trực tiếp (nhờ bộ nhớ bên trong).Thẻ Mifare được sử dụng như thẻ chấm công, thẻ thanh toán, vé thu phí phương tiện cầu đường, giao dịch thương mại điện tử…
  • Thẻ Proximity: là thẻ nhựa có sử dụng ăngten tích hợp và sử dụng sóng radio để giao tiếp với đầu đọc thẻ. Proximity là loại thẻ chỉ đọc (read-only), không có khả năng ghi lại nhiều lần hoặc xóa thông tin trên thẻ. Thẻ Proximity thường được sử dụng như thẻ ID, thẻ nhân viên, thẻ chìa khóa…
  • Thẻ Felica: FeliCa một hệ thống thẻ thông minh được phát triển bởi công ty Sony tại Nhật Bản, chủ yếu được sử dụng trong thẻ tiền điện tử. MK Smart được chọn là nhà sản xuất và phát hành thẻ Felica duy nhất tại việt nam.
    Ứng dụng Thẻ không tiếp xúc MK Smart.
  • Thẻ EMV