Dịch vụ liên quan đến thẻ

Để hỗ trợ tốt cho các giải pháp thẻ thông minh MKSmart còn có các dịch vụ khác liên quan đến thẻ như:
– Dải băng từ hi-co
– Dải chữ ký
– In mã vạch
– Cá thể hóa thẻ: Dập nổi tên, dập nổi số serie thẻ, mã hóa dải từ, phủ nhũ vàng hoặc bạc