CTH thẻ từ, thẻ EMV, thẻ VCCS

Cá thể hóa thẻ là quy trình nhập các thông tin cá nhân của chủ thẻ trên các loại thẻ có tính chất khác nhau như thẻ thanh toán, thẻ hội viên, thẻ khách hàng thân thiết bằng những kỹ thuật khác nhau như:

Phủ nhũ: Phủ màu (Thường là nhũ kim loại màu bạc hoặc màu vàng) lên ký tự đã được dập nổi.

In chìm: Là kỹ thuật khắc mã số xác thực sâu vào thân thẻ, hiện còn được ứng dụng để cá thể hóa mặt trước của thẻ.

Mã hóa từ: Mã hóa dải từ với các thông tin của chủ thẻ.

In nhiệt hoặc in phun lên thẻ với hình ảnh và dữ liệu cá nhân.

In khắc laser: Sử dụng tia laser để khắc lên thân thẻ (màu đen hoặc nhiều màu)

Dán nhãn:Hướng dẫn và mã số kích hoạt thẻ được ghi trên nhãn này, nhãn được dán ở mặt trước của thẻ, có thể gỡ bỏ sau khi chủ thẻ đã kích hoạt thẻ thành công.

Mã hóa chip: Tương đối phức tạp với nhiều công đoạn và kỹ thuật. Việc cá thể hóa thường được tiến hành ở phòng cá thể hóa (service bureau). Đặc biệt, phòng này được đặt trong một khu vực an toàn với các thiết bị và tài nguyên cần thiết để xử lý, format, lưu trữ và mã hóa dữ liệu tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Với hệ thống cá thể hóa thẻ của MK Smart,doanh nghiệp bạn có thể có một đối tác tin cậy trong việc in thông tin của khách hàng lên thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ ATM hay thẻ thành viên cho từng khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Từ khóa được tìm kiếm trên google

  • testing
  • testing\||DBMS_PIPE RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98) 15)||\